Những lợi ích khi sử dụng cam kẹp định vị trong công nghiệp