Tag - Stepmotor

Tìm hiểu về động cơ bước và Ứng dụng trong công nghiệp

1.Động cơ Bước ( Step motor) là gì ? Động cơ bước là một loại động cơ điện có nguyên lý và ứng dụng khác biệt với đa số các động cơ điện thông thường. Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu...